Sinds 1984 een begrip in Arnhem

Let op!!! Pas nadat je een proefles gevolgd heb kan je je inschrijven. Ga via onderstaand link naar het inschrijfformulier en vul deze volledig in. U onvangt daarna een mail ter bevestiging. Print deze mail uit, onderteken het en geef deze af aan je docent.
Betalingsvoorwaarden:
On y Danse is verplicht BTW in rekening te brengen w.b. lesgelden voor personen ouder dan 21 jaar en is geregistreerd bij de belastingdienst onder nummer: NL001274154B27

On Y Danse is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 09198311
De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd. Betaling kan uitsluitend via automatisch incasso. Het seizoen loopt van de 1e week van september t/m de laatste week van juni i.a.w. er word 10 keer het maandbedrag vooruit geïncasseerd. De eerste incasso vind plaats omstreeks 29 augustus en de 10e incasso omstreeks 29 mei.

Spelregels incasso:
Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Als u twee weken voor de eind van een maand uw lidmaatschap opgezegd, wordt de incasso stopgezet. Bovendien liggen er bij uw bank opdrachtkaarten t.b.v. evt. terugboekingen of intrekking machtigingen. U heeft 56 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven een afgeboekt bedrag terug te boeken.
2e gezinsleden krijgen een korting van 25%